Ngày 26/09/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 71/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 71/QĐ-BDT Ban hành “Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước (bdt.binhphuoc.gov.vn)”.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 71/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835