Ngày 26/09/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 68/QĐ-BDT Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tuyên truyền và Địa bàn, Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 68/QĐ-BDT kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước gồm những ông bà có tên tại Quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 68/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835