Ngày 08/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 08/QĐ-BDT Quyết định Ban hành danh mục hồ sơ công việc thuộc Ban Dân tộc năm 2023.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 08/QĐ-BDT Ban hành danh mục hồ sơ công việc thuộc Ban Dân tộc năm 2023. Giao Văn phòng phối hợp với công chức các phòng chuyên môn triển khai thực hiện danh mục hồ sơ công việc thuộc Ban Dân tộc năm 2023 của cơ quan; thực hiện nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 08/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835