Ngày 26/09/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 69/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Ban Biên tập bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 69/QĐ-BDT ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 69/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835