Ngày 28/01/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022 – 2030.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBDT ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022 – 2030. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 64/QĐ-UBDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835