Ngày 01/08/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 55/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 55/QĐ-BDT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-BDT ngày 03/02/2021.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 55/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835