Ngày 16/06/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 41/QĐ-BDT Quyết định công nhận kết quả thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc theo Quyết đinh số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 41/QĐ-BDT công nhận kết quả thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc theo Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh theo các nội dung bên dưới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 41/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835