Ngày 30/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 41/QĐ-BDT Quyết định về việc thanh tra thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi với Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ban dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 41/QĐ-BDT thanh tra kết quả thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi với Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đối với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Đồng Phú, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Bù Đốp,trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 41/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835