Ngày 31/05/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 40/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của Ban Dân tộc giai đoạn 2022-2025.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 40/QĐ-BDT Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của Ban Dân tộc giai đoạn 2022-2025. Chánh Văn phòng, công chức, người lao động thuộc Ban Dân tộc và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 40/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835