Ngày 28/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 39/QĐ-BDT Quyết định điều chỉnh bổ sung quy trình xử lý văn bản đi trên hệ thống quản lý văn bản điện tử trong quá trình xử lý văn bản của Ban Dân tộc.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 39/QĐ-BDT điều chỉnh bổ sung quy trình xử lý văn bản đi trên hệ thống quản lý văn bản điện tử trong quá trình xử lý văn bản của Ban Dân tộc ban hành kèm theo Quyết định số.30/QĐ-BDT ngày 09/07/2019 của Trưởng ban dân tộc tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 39/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835