Ngày 25/05/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 37/QĐ-BDT Quyết định tổ chức đoàn đại biểu già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2023.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn và Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 37/QĐ-BDT tổ chức đoàn đại biểu già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2023 theo thông tin bên dưới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 37/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835