Ngày 09/05/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 27/QĐ-BDT Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn và Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 27/QĐ-BDT thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022 gồm các thành viên theo như Quyết định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 27/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835