Ngày 21/04/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 24/QĐ-BDT Quyết định ban hành Quy trình thực hiện sắp xếp nhân sự lãnh đạo 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 24/QĐ-BDT ban hành Quy trình thực hiện sắp xếp nhân sự lãnh đạo 03 phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, công chức, người lao động thuộc Ban dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 24/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835