Ngày 18/04/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 23/QĐ-BDT Quyết định về việc giao dự toán bổ sung, chi ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ban dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 23/QĐ-BDT giao dự toán bổ sung, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban dân tộc tỉnh Bình Phước theo phụ lục đính kèm. Căn cứ dự toán bổ sung thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 23/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835