Ngày 07/04/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 21/QĐ-BDT Quyết định phê duyệt danh sách Hội nghị tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tuyên truyền và Địa bàn, Chánh văn phòng Ban dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 21/QĐ-BDT phê duyệt danh sách Hội nghị tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 gồm 400 người. Các đại biểu tham gia Hội nghị được Ban dân tộc cấp tài liệu, nước uống, hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn theo dự toán được Sở Tài chính thẩm định tại Công văn số 502/STC-HCSN ngày 03/03/2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 21/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835