Ngày 09/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 15/QĐ-BDT Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trọng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 15/QĐ- BDT Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trọng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân tộc. Chánh văn phòng, công chức , người lao động cơ quan Ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 15/QĐ- BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835