Ngày 25/03/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 13/QĐ-BDT công nhận sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2021.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 13/QĐ-BDT công nhận 03 nhóm sáng kiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/QĐ-BDT ngày 24/12/2021 của Ban dân tộc. Quyết định này phục vụ cho việc xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua và xét khen thưởng tổng kết năm 2021 của Ban dân tộc.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 13/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835