Ngày 25/03/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 12/QĐ-BDT phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Ban Dân tộc.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 12/QĐ-BDT phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Ban Dân tộc. Giao cho Thanh tra Ban dân tộc chủ trì,phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các cấp tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022; định kỳ báo cáo Trưởng Ban dân tộc, Ủy Ban dân tộc và Thanh tra tỉnh theo đúng quy định pháp luật.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 12/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835