Ngày 24/02/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 10/QĐ-BDT về việc phê duyệt Kế hoạch công tác của đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc năm 2022.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 10/QĐ-BDT ban hành Kế hoạch công tác của đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc năm 2022. Quyết định cũng giao nhiệm vụ cho các Phó trưởng ban, các đơn vị trực thuộc ban và các cá nhân tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 10/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835