Ngày 03/02/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 07/QĐ-BDT Quyết định về việc tiếp tục sử dụng Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của năm 2021.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 07/QĐ- BDT Quyết định tiếp tục sử dụng Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định 08/QĐ-BDT ngày 03/02/2021 của Trưởng ban dân tộc về việc ban hành QUy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại Ban Dân tộc năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 07/QĐ- BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835