Ngày 13/01/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 06/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt danh sách địa chỉ, số lượng, hình thức phát hành Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi.
Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 06/QĐ- BDT Phê duyệt danh sách địa chỉ, số lượng, hình thức phát hành Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi. Quyết định này thay thế Quyết định số 25/QĐ-BDT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Trưởng Ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách địa chỉ, hình thức phát hành Bản tin Dân tộc thiểu số và miền núi
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 06/QĐ- BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835