Ngày 09/01/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 03/QĐ-BDT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 03/QĐ-BDT giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Ban dân tộc tỉnh Bình Phước theo phụ lục đính kèm. Căn cứ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 03/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835