Ngày 03/01/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 02/QĐ-BDT Quyết định công nhận điển hình tiên tiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2022.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 02/QĐ-BDT Công nhận 03 cá nhân điển hình tiên tiến cơ sở Ban Dân tộc năm 2022 gồm: Ông Châu Minh Hoàng Bà Nguyễn Thị Thắm, ông HUỳnh Quốc Cường. Chánh văn phòng, công chức lao động thuộc Ban dân tộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 02/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835