Ngày 03/01/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 01/QĐ-BDT về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 tại Ban Dân tộc.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 01/QĐ-BDT tặng thưởng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thế, cá nhân của Ban dân tộc đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao năm 2022. Chánh văn phòng, công chức lao động thuộc Ban dân tộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 01/QĐ-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835