Ngày 25/03/2022, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Ban hành Quy định số 519/QĐ/TU Quy định về quy trình chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Thƣờng trực, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/VPTW ngày 22/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 519/QĐ/TU quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quy định số 519/QĐ/TU dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835