Ngày 15/09/2022, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Căn cứ Quy chế số 02/QC/TU ngày 19/04/2019 của Tỉnh Ủy, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU thống nhất nội dung của “Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050, kế hoạch và chương trình hành động giai đoạn 2020-2025” do Nhóm chuyên gia Đại học Fulbright Việt Nam tư vấn cho Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 13-NQ/TU dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835