Ngày 14/07/2022, Tỉnh Ủy tỉnh Bình Phước Ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025.
Để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội khi tham gia mạng xã hội; biết chọn lọc thông tin, nhận thức đúng đắn nội dung thông tin; chủ động đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, lan tỏa mạnh mẽ ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Bình Phước giàu mạnh, Ban thường vụ Tỉnh Ủy tỉnh Bình Phước ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội cần sử dụng đúng tên của mình (chính danh) và thông báo, công khai tên tài khoản đến lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương biết để phối hợp quản lý thông tin, hỗ trợ khi bị kẻ xấu lợi dụng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 17-CT/TU dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835