Ngày 17/06/2022, Tỉnh Ủy Bình Phước Ban hành Công văn số 624-QĐ/TU quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Căn cứ Quy định số 217-QĐ/TW ngày 02/01/2020, của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh Ủy Bình Phước ban hành Công văn số 624-QĐ/TU quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 624-QĐ/TU dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835