Ngày 18/05/2022, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Căn cứ tình hình tế, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU đánh giá tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện với mục đích đến năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó các hoạt động của chính quyền cơ bản diễn ra trên không gian mạng; hoàn thiện nền tảng dữ liệu số. Các giao tiếp giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp đều diễn ra trên không gian mạng. Quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 04-NQ/TU dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835