Ngày 09/11/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị Quyết số 18/2022/NQ-HĐND Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025.
Xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị Quyết số 18/2022/NQ-HĐND Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm giám sát thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị Quyết số 18/2022/NQ-HĐND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835