Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.
Xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 nguồn ngân sách địa phương với tổng số tiền là 651 triệu đồng. Giao cho UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835