Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp.
Xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn tạm mượn dự phòng ngân sách địa phương thực hiện 02 dự án khẩn cấp với số tiền là 62 tỷ 900 triệu đồng. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện và cân đối hoàn trả dự phòng ngân sách địa phương, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835