Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐND Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 10m2 sàn/ người. Giao UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835