Ngày 31/03/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐND Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Xét Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước như chinh sách khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,…
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835