Ngày 14/10/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 51/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc.
Căn cứ Công văn số 1197/STTTT-BCVTCNTT ngày 27/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 51/KH-BDT đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022 theo các nội dung: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện, kết quả thực hiện đồng thời đề xuất kiến nghị những nội dung phát triển chuyển đổi số trong thời gian tới. Đồng thời Kế hoạch cũng đánh giá nội dung kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 51/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835