Ngày 29/11/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 50/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022.
Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 50/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, thành phần tham dự, nội dung, Ban tổ chức và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận, nắm bắt được thông tin về chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tại trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân do Ban Dân tộc chủ trì tổ chức thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 50/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835