Ngày 29/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 47/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025.
Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 47/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của công chức và đồng bào dân tộc thiểu số, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 47/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835