Ngày 29/09/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 46/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý IIII năm 2022.
Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 46/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và nắm bắt tình hình vùng dân tộc thiểu số trong Quý III năm 2022. Qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022 để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân tộc trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 46/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835