Ngày 21/07/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 45/KH-BDT Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BDT ngày 02/02/2023 về công tác năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 45/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm tra, đối tượng, thời gian, thành phần và tổ chức thực hiện nhằm xem xét, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị những giải pháp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS, già làng tiêu biểu.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 45/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835