Ngày 07/07/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 36/KH-BDT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự xã hội năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 36/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 36/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835