Ngày 24/06/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 35/KH-BDT Kế hoạch Về việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 35/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, ấp, khu phố nắm bắt được những nội dung văn bản về chủ trương, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện để chỉ đạo, tham mưu triển khai, thực hiện một cách đồng bộ các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 35/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835