Ngày 11/04/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 33/KH-BDT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 – 2025”.
Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 33/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, thời gian, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 33/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835