Ngày 22/06/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 33/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tại Ban Dân tộc năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 33/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức và tổ chức thực hiện nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 33/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835