Ngày 13/06/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 32/KH-BDT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025.
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 32/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ của các cấp với sự tham gia của toàn dân thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 32/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835