Ngày 18/02/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 30/KH-BDT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022.
Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 30/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, chủ đề, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua cán bộ Ngành Dân tộc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022 nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức trong toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 30/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835