Ngày 24/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 25/KH-BDT Kế hoạch Tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022 và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2023).
Căn cứ Kế hoạch số 271/KH – UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 25/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát huy vai trò của người có uy tín, già làng tiêu biểu năm 2022; tạo diễn đàn để người có uy tín, già làng tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, kết quả hoạt động; triển khai nhiệm vụ cho người có uy tín, già làng tiêu biểu giai đoạn 2023 – 2027. .
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 25/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835