Ngày 24/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 24/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 24/KH-BDT quy định cụ thể thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, đánh giá chung, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của Ban Dân tộc theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. – Bố trí biên chế hợp lý, đảm bảo thực hiện được Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo quy định; đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 24/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835