Ngày 13/05/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 24/KH-BDT Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền năm 2022.
Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 24/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 24/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835