Ngày 20/03/2023, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 22/KH-BDT Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 22/KH-BDT quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 22/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835