Ngày 06/05/2022, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 22/KH-BDT Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 22/KH-BDT quy định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tổ chức thực hiện nhằm củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) năm 2022, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 22/KH-BDT dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835